Stamboom familie van Elsacker
aantekeningen bij het onderzoek naar de stamboom / het geslacht van Elzakkers
en aanverwante families


versie 08 mei 2018

   moord in 1460

   Wouter van den Elsacker is geboren rond 1435 in Meerle (in het land van Hoogstraten) als zoon van Peter van den Elsacker. In augustus 1455 koopt hij het poorterschap van Hoogstraten en in 1467 wordt hij schepen van de buitenbank van Hoogstraten. Hij zal overlijden in 1483 in Hoogstraten. Hij heeft een wapenschild: een dwarsbalk met bovenaan vier en onderaan drie pinnen, daaronder een schuin kruis op een schild in een cirkel. Zijn naam staat bovenaan in gotische letters.
   Dat hij schepen was vinden we in een document van 17-02-1467: Hij treedt dan op als schepen samen met Cornelis Biesemans.
   En op 24-06-1460 gebeurt het dan: Wouter heeft samen met zijn broer Hendrik en Pieter Garenpijl te Hoogstraten Nicolaas van Leyen vermoord. Het document zegt het volgende:


    "Pour expier le meurtre commis à Hoogstraten par Wautier et Henri van Elsacker, frères, et par Pierre Garenpijl sur la personne de Nicolas van Leyen, fils de sieu Adrien van Leyen, les meurtriers promettent, entre autres, qu’ils feront placer trois grandes cierges, l’un in onservrouwegulde van Santvliet, le 2e dans l’église paroissale de Deurne et la 3me voer Sinte Lucasgilde binnen der stadt van Antwerpen".


    "Om te boeten voor de moord gepleegd door Hoogstraten Wautier en Henri van Elsacker broers, Pierre en Garenpijl de persoon van Nicolas van Leyen, zoon van Adrien Van Leyen as, moordenaars belofte, onder andere ze plaatst drie kaarsen, een in onservrouwegulde Santvliet van, de tweede in de parochiekerk van Deurne en 3e Voerstreek Sinte Lucasgilde Binnen der stadt van Antwerpen".

   Het komt er dus op neer dat de drie daders, onder anderen, moeten beloven om drie grote kaarsen te laten branden in drie verschillende kerken. Het waren dus blijkbaar drie kleine bedevaarten. Als men dan bedenkt dat men in die tijden al snel naar Rome, Santiago de Compostella of naar het Heilige Land werd gestuurd dan kwamen zij er zeer goedkoop van af. Vermoedelijk zal er ook wel een zoengeld betaald geweest zijn. Maar van effectieve gevangenisstraffen is er blijkbaar geen sprake daar we kunnen vaststellen dat Wouter kort daarna nog driemaal vader is geworden te Meerle. De oudste zoon van Wouter Jan van den Elsacker, geboren te Meerle rond 1455, is in 1487 eveneens schepen van de buitenbank van Hoogstraten.