Stamboom familie van Elsacker
aantekeningen bij het onderzoek naar de stamboom / het geslacht van Elzakkers
en aanverwante families


versie 08 mei 2018

   Maria Josepha Hendrika van Elsacker


   Maria is te Antwerpen geboren op 21 september 1763 als dochter van de arts Peter van Elsacker en van Maria Christina Van Lanschot. Zij huwde in de St Jacobskerk te Antwerpen op 20 juni 1786 met Jacob Karel Philip de Vries. Jacob was kerkmeester “aedilis huius ecclesia” van deze St Jacobskerk. Zij kregen 4 kinderen. Maria is echter in de St Pauluskerk te Antwerpen begraven omdat haar zoon Jacob Antoon de Vries daar kerkmeester was.

   In 1868 deed haar zoon Jacob Antoon een marmeren gedenksteen plaatsen voor zijn ouders in het hoogkoor aan de epistelkant van de St Pauluskerk. Het is een grafmonument in steen gemaakt door de beeldhouwers J. B. de Boeck en J. B. Van Wint. Bovenaan bevindt zich het beeld van Johannes de Doper. Vooraan is er een zittende O.L.Vrouw met kindje, die de rozenkrans overhandigt aan een geknielde Dominicus, waarbij het dominicanenhondje met fakkel.

   Maria was tevens meter van de grote, aan St Paulus toegewijde, klok dewelke tijdens de laatste grote brand in de nacht van 2 op 3 april 1968 zwaar werd beschadigd en diende verwijderd te worden. De grote klok was gebarsten en heeft 11 jaar in de tuin van de St Paulusstraat 20/22 gestaan. Tijdens de administratie van pastoor Dockx werd deze klok gerestaureerd bij de firma Lachenmeyer in Beieren. Na haar reparatie werd de klok terug op haar oude plaats gehangen. De tekst op deze grote klok luid als volgt :

   S Paule ora pro nobis
   Patrinus Gabriel Joannes
   Baesten
   Matrina Maria Henrica
   van Elsacker
   vidua
   Jacobi Caroli Philipi
   de Vries

    op de foto's: linksboven de St. Jacobskerk, rechts de St. Pauluskerk