Stamboom familie van Elsacker
aantekeningen bij het onderzoek naar de stamboom / het geslacht van Elzakkers
en aanverwante families


versie 08 mei 2018

   St. Jacobskerk


   Op 08 december 1767 werd er in het gezin van Dr Peter van Elsacker en Maria Christina van Lanschot een kind dood geboren. Zij woonden toen in de Rodestraat te Antwerpen. Dit kind werd begraven in de St Jacobskerk in de Rubenskelder.
   Dit blijkt uit de parochieregisters:
   "8 december 1767, een kint van den doctor Elsacker, thuis versekert, in de kerk niet gedoopt, uyt de Royestraat, begraven in den weldoenerskelder van O. L. Vrouwkapel".

   Carolus Godefridus de Vries, zoon van Maria Josepha Hendrika van Elsacker en van Jacob de Vries en kleinzoon van Dr Peter van Elsacker, liet in de St Jacobskerk een beeld van de heilige Bartholomeus plaatsen in de linkse kruisbeuk.
   De tekst op dit beeld luidt:


    Vero in quo non erat Israelite
    Facundissimo novae legis per utramque asiam praeconi
    Divo Bartholomeo
    Purūrata generoso sanguine pelle
    Ad regium sponsi opulum ingressuris
    Indis maxime et armenis vestem nuptialem promeroti
    Carolus-Godefridus de Vries Jac. Car. F
    Hujus ecclesiae aedilis
    Ejusque conjux
    Maria Antonia Adriaenssens Mich. Ben. F
    Supplicantes
    Ut et ipsi paritei induti pro thorace justitiam
    In metuenda discriminis hora egregi martyris praesidio
    Misericordiae sempiternae praesententur expiati
    Hanc statuam LM
    Magno Deo sacrabant ac sancto apostolo


    De vertaling hiervan luidt:

    Aan de ware Israeliet in wie er geen bedrog was
    Aan de zeer welsprekende verkondiger van de nieuwe wet doorheen de beide Azien
    Aan de heilige Bartholomeus
    Na met zijn edelmoedig bloed zijn mantel paarsgekleurd te hebben
    Om tot het koninklijk maal van de hemelse bruidegom te laten intreden
    Heeft hij vooral voor de Indiers en de Armeniers het bruiloftskleed verdiend
    Carolus Godefridus de Vries, zoon van Jac. Car.
    Ambtenaar van deze kerk
    En zijn echtgenote
    Maria Antonia Adriaenssens, dochter van Mich. Ben.
    Biddend
    Dat ook zij aldus gekleed met het harnas der gerechtigheid
    In het uur van het vreselijk oordeel
    door de bescherming van de uitmuntende martelaar
    Gereinigd aan de eeuwige barmhartigheid worden aangeboden
    Hebben zij dit beeld LM
    Aan de grote God en de heilige apostel gewijd