Stamboom familie van Elsacker
aantekeningen bij het onderzoek naar de stamboom / het geslacht van Elzakkers
en aanverwante families


versie 08 mei 2018

   oude grafschriften

    In diverse kerken te Belgie zijn de nodige grafzerken te ontwaren waarbij een "van Elsacker" een rol speelt. De kerk te Loenhout speelt daarin een vooraanstaande rol.

   de kerk te Loenhout


   Sepultura
   R.D.G. van Elsacker,
   Sacerdotis ac reliquae,
   Ejusdem familiae
   R.I.P.


    
   Hier leet begraven
   Den eersamen Michael van Elsackers
   Stadhouder ende Schepene
   In syn leven tot Loenhoudt
   Die stierf den 23 april 1645
   Ende de eerbare
   Anna Jordaens sijne huysvrouw
   Sterft den 26 april anno 1667
   Bidt voor de siele


    
   Sepulture
   Van Marcellus Marcelli
   Schouteth ende Stadthouder
   Van de leenen van Loenhout Popendonck
   En hooftman van de gulde
   Van den edelen ridder St Joris
   Sterft den 13 junius 1701
   En Catharina van Elsacker
   Sterft den 13 september 1689
   Bidt voor syne sielen


    

   Michael van Elsacker
   Dobbelen coninck
   Deken ende ouderman
   Van St Joris gulde
   Notaris etc
   10 mei 1689
   en
   Catharina van Gilse
   Syn huysvrouw
   20 februari 1658


    
   Sepulture
   Van den eersamen
   Cornelis van Elsacker
   In syn leven Stadthouder
   En ouderman van St Jorisgulde
   Sterft den 12 mei 1678
   Ende Dympna van Staeyen syne huysvrouwe
   Sterft den 13 november 1692


      

   de kerk te Wuustwezel


   Sepulture
   Vanden eersamen Peeter van Beeck
   in syne leven
   Secretaeris deses dorps
   Ende heerlycheyt van
   Westwesele en westdorne
   Hooftman vande gulde van
   Ed ridder St Joris, sterft den
   22 december anno 1674
   ende Anna van Elsacker
   syne huysvrouwe, sterft
   den 3 may anno 1697 en
   van Hermanos ios van Beeck
   sris en greff 58 jaeren
   oud 65, stirf 5 november 1781
   Bidt voor de sielen.   de kathedraal te Antwerpen


   Deo Auctori vitae et necis
   Praen. D. PETRUS VAN ELSACKER CAROLI VII
   Rom. Imp. Electoris Bavar. Nec non Celsiss. Colon.
   Et Palat. Elect.rum Cons.ius et Minister
   Residens Hagae Comitum
   Dein corumd 3 Elect. ad Praepotens Foed.
   Belg. Ord. Legatus Extraord. Ibidem obiit
   10 Jan. 1755 aet 28 Corpus hic 21 Jul 1758.
   Recondi fecit defuncti frater
   R.D. Ampl. D.nus J. B. VAN ELSACKER Holland
   Et Zelandiae Archip. Pastor in Berckel   de kerk te Hoogstraten   D. O. M.
   Sepulture
   Van HENRICUS VAN BEDAF
   Brouwer en out Borghemeester
   Deser Vryheit van Hooghstraten
   Out 51 jaeren
   Ende
   MARIA ANNA VAN ELSACKER
   Syne huysvrouw
   Out 71 jaeren
   Sterft den 12 feb. 1774
   Ende hunne kinderen
   R. I. P.