Stamboom familie van der Eem
aantekeningen bij het onderzoek naar de stamboom / het geslacht van der Eem


versie 08 mei 2018

  verdeling parentelen Vereem en Vreem

  Onderstaand treft u een gespecificeerd overzicht van de beschikbare parentelen. Vooralsnog is van beide namen geen aansluitend parenteel beschikbaar. Probleem is gelegen in het feit dat beide verbasteringen, of beter gezegd door vooral analfabetisme ontstane verschrijvingen, van de familienaam 'van der Eem' over en weer en door elkaar werden gebruikt.
  Zo zijn van de Utrechtse notaris, tevens raadsheer van het Hof van Utrecht, en dit voorlopig nog naar eigen inzicht, verifiëring is (nog) niet mogelijk, Jacobus van der Eem, ook de notaties Jacobus Vereem en Jacobus Vreem bekend.
  En ook hier, bij deze parentelen, gaan verbasteringen / verschrijvingen soms heel ver: Vraem, Vraems, Raems.
  Tenzij deze naamstellingen in direct verband met Vreem en/of Vereem gebracht kunnen worden, worden deze in dit onderzoek meegenomen. Anders worden ze buiten beschouwing gelaten.
  Helaas kunnen dergelijke verschrijvingen ook gelegen zijn in de digitale vertaling van de uitgesproken handschriften in de Oud-Nederlands scripten, verklaringen en notariële akten.
  Nader onderzoek is en blijft dus een belangrijk onderdeel.

  Gelet op de overvloed aan beschikbare gegevens per parenteel opent elk parenteel zich in een nieuw venster.
  In de linkerkolom treft u een verwijzing naar de familie gesorteerd op de bekend zijnde eerste naam. Niet altijd zijn de juiste doopnamen bekend en betreft het een roepnaam. Zo treffen we veelvuldig de roepnaam Jan: als doopnaam zou Johannes kunnen gelden, maar dat kan ook twijfelachtig zijn door een verandering in de roepnaam.
  In de rechterkolom vindt u een verwijzing naar de partners respectievelijk deelgenoten. Bij het aanklikken van de betreffende naam komt u aan de kop van de parenteelgeneratie waarin deze persoon een rol speelt.


    home