Stamboom familie van der Eem
aantekeningen bij het onderzoek naar de stamboom / het geslacht van der Eem


versie 08 mei 2018

  verdeling parentelen Both van der Eem

  Onderstaand treft u een gespecificeerd overzicht van de beschikbare parentelen.
  De familienaam "Both van der Eem" is in eerste instantie ontstaan rond eind 13e eeuw door de "bemoeienissen" van ridder Gijsbert Both (Buth) met de Heerlijkheid van der Eem. Ridder Gijsbert waarvan in ieder geval vaststaat dat zijn kleindochter Hadewich van sterke invloed is geweest op handelsplaats Veere.
  Hij voegde aan zijn oorspronkelijke familienaam "Buth" de titel "van der Eem" toe: Both van der Eem.
  Van oorsprong dus geen echte van der Eem, maar nog steeds is onduidelijk of een "echte" van der Eem toch niet van invloed is geweest?

  Rond de Middeleeuwen ontstaat opnieuw de familienaam Both van der Eem.
  Nu is de oorsprong (naar mijn mening) van een totaal andere orde: een mannelijke van der Eem huwt een vrouwelijke Both, wier familienaam wordt toegevoegd.
  Het is een fenomeen in de familienaamgeving dat rond die tijd vaker werd toegepast: de familienaam van de vrouw wordt toegevoegd, weliswaar altijd voor de familienaam van de man.
  Zo kennen we onder andere de familienamen "van Eem Mast" en "Eems de Bloyere".
  Doch zo onverwachts als deze familienaam te voorschijn komt, zo stilletjes verdwijnt hij weer.
  Opvallend hierin is dan ook de familienaam van onze voortante die, geschilderd door Frans Hals, in het Louvre te Parijs hangt: in het Louvre is het Catharina Both van der Eem, in de Leidse stadsarchieven is het Catharina van der Eem, gehuwd met Paulus van Beresteyn.
  Welke vrouwelijke Both hier is gehuwd met welke (Gerrit?) van der Eem is vooralsnog onduidelijk.

  Gelet op de overvloed aan beschikbare gegevens per parenteel opent elk parenteel zich in een nieuw venster.
  In de linkerkolom treft u een verwijzing naar de familie gesorteerd op de bekend zijnde eerste naam. Niet altijd zijn de juiste doopnamen bekend en betreft het een roepnaam. Zo treffen we veelvuldig de roepnaam Jan: als doopnaam zou Johannes kunnen gelden, maar dat kan ook twijfelachtig zijn door een verandering in de roepnaam.
  In de rechterkolom vindt u een verwijzing naar de partners respectievelijk deelgenoten. Bij het aanklikken van de betreffende naam komt u aan de kop van de parenteelgeneratie waarin deze persoon een rol speelt.


    home
  Wilt u meer weten over de familie Bot(h), dan verwijs ik u graag naar de website van Andre Both
  Ook daar zult u verhandelingen aan treffen van de familie Both van der Eem. U zult waarnemen dat over het ontstaan en de geschiedenis van de Utrechtse en Delftse tak van deze familie beide onderzoekers nog niet altijd op een lijn zitten.